Ataskaitos

2017 m.  Veiklos ataskaita:

Spindulio veiklos ataskaita 2017 m.

 

2018 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. balansas

2018 m. Aiškinamasis raštas